CO2 PRESTATIELADDER

Als hulpmiddel om het duurzame beleid op het gebied van CO2-reductie vorm te geven hebben wij gekozen voor toepassing van het CO2-Prestatieladder model.

Het doel van de ladder is bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot – en die van hun leveranciers – te kennen (inzicht) en permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen (reductie).

De ladder stimuleert bedrijven vervolgens om die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en bovendien de verworven kennis transparant te delen (transparantie) en samen met collega’s, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot verder terug te dringen (participatie).

In 2017 zijn we op trede 3 gecertificeerd en met ingang van 6 oktober 2020 op de hoogste trede 5. Zie voor ons certificaat: CO2 certificaat niveau 5

Aannemingsbedrijf J. den Boer B.V. wil transparant communiceren door het intern en extern publiceren van het beleid, reductiedoelstellingen en de geboekte voortgang. Door interne communicatie willen wij de betrokkenheid van alle medewerkers in de organisatie verder vergroten, om zo het draagvlak voor de uitvoering van beleid te vergroten. De ervaringen en ideeën van de medewerkers spelen hierin een belangrijke rol!

Door externe communicatie geven wij inzicht in onze activiteiten met betrekking tot energiebesparing. Daarnaast proberen we op die manier in contact te komen met andere bedrijven/partijen zodat we met elkaar nieuwe ideeën of voorstellen kunnen uitwerken welke bijdragen aan het verminderen van het energiegebruik en de CO2-uitstoot.

DOCUMENTEN

CO2-Managementplan-2022-N5

CO2 reductieplan 2023

CO2-reductieplan-2022-N5

Halfjaar-rapportage-2022

Footprint-2022-6-mnd

Footprint-2021

Directie-beoordeling-N5-over-2021

KETENANALYSE

Ketenanalyse inzet elektrisch materieel

Ketenanalyse inhuur onderaannemers 3.0

NIEUWSBRIEVEN

nieuwsbrief extern mei 2023

Nieuwsbericht-juni-2022

Nieuwsbericht-extern-oktober-2022

Nieuwsbericht-extern-Q2-2021