LOGO_SKAO_Prestatieladder_niveau_3

CO2 PRESTATIELADDER

Als hulpmiddel om het duurzame beleid op het gebied van CO2-reductie vorm te geven hebben wij gekozen voor toepassing van het CO2-Prestatieladder model, niveau 3.

Het doel van de ladder is bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot – en die van hun leveranciers – te kennen (inzicht) en permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen (reductie).

De ladder stimuleert bedrijven vervolgens om die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en bovendien de verworven kennis transparant te delen (transparantie) en samen met collega’s, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot verder terug te dringen (participatie).

Met trots kunnen wij melden dat wij met ingang van 23 augustus 2017 zijn gecertificeerd, zie CO2 prestatieladder niveau 3 J. den Boer en CO2 prestatieladder niveau 3 Reductum.

Aannemingsbedrijf J. den Boer B.V. wil transparant communiceren door het intern en extern publiceren van het beleid, reductiedoelstellingen en de geboekte voortgang. Door interne communicatie willen wij de betrokkenheid van alle medewerkers in de organisatie verder vergroten, om zo het draagvlak voor de uitvoering van beleid te vergroten. De ervaringen en ideeën van de medewerkers spelen hierin een belangrijke rol!

Door externe communicatie geven wij inzicht in onze activiteiten met betrekking tot energiebesparing. Daarnaast proberen we op die manier in contact te komen met andere bedrijven/partijen zodat we met elkaar nieuwe ideeën of voorstellen kunnen uitwerken welke bijdragen aan het verminderen van het energiegebruik en de CO2-uitstoot.

NIEUWSBRIEVEN

Nieuwsbrief 2019 Q2

Nieuwsbrief 2019 Q1

ARCHIEF

Emissie inventaris 2018

Emissie inventaris 2016

CO2 Reductieplan 2018

Communicatie- en participatieplan

CO2 managementplan