CO2 PRESTATIELADDER

Als hulpmiddel om het duurzame beleid op het gebied van CO2-reductie vorm te geven hebben wij gekozen voor toepassing van het CO2-Prestatieladder model.

Het doel van de ladder is bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot – en die van hun leveranciers – te kennen (inzicht) en permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen (reductie).

De ladder stimuleert bedrijven vervolgens om die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en bovendien de verworven kennis transparant te delen (transparantie) en samen met collega’s, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot verder terug te dringen (participatie).

Na 3 jaar geleden op trede 3 te zijn gecertificeerd, kunnen wij met gepaste trots melden dat wij met ingang van 6 oktober 2020 op trede 5 zijn gecertificeerd, zie voor ons certificaat: CO2 trede 5 van aannemingsbedrijf J. den Boer en CO2 trede 5  van transportbedrijf Reductum.

Aannemingsbedrijf J. den Boer B.V. wil transparant communiceren door het intern en extern publiceren van het beleid, reductiedoelstellingen en de geboekte voortgang. Door interne communicatie willen wij de betrokkenheid van alle medewerkers in de organisatie verder vergroten, om zo het draagvlak voor de uitvoering van beleid te vergroten. De ervaringen en ideeën van de medewerkers spelen hierin een belangrijke rol!

Door externe communicatie geven wij inzicht in onze activiteiten met betrekking tot energiebesparing. Daarnaast proberen we op die manier in contact te komen met andere bedrijven/partijen zodat we met elkaar nieuwe ideeën of voorstellen kunnen uitwerken welke bijdragen aan het verminderen van het energiegebruik en de CO2-uitstoot.

NIEUWSBRIEVEN

Nieuwsbrief 2020 Q3

Nieuwsbrief 2020 Q2

Nieuwsbrief 2019 Q3

Nieuwsbrief 2019 Q2

Nieuwsbrief 2019 Q1

ARCHIEF

Ketenanalyse dieselgebruik

Ketenanalyse baggeren

Strategisch plan scope 3

Emissie inventaris 2019

Emissie inventaris 2018

Emissie inventaris 2016

CO2 Reductiebeleid en doelstellingen 2020

Milieubarometer rapport 2019

Communicatie- en participatieplan 2020

CO2 managementplan