J. den Boer is gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001, VCA**, BRL 7001-7003, NEN-ISO 14001 en de Veiligheidsladder niveau 3.

ISO 9001

Verboon_BV_Cert_ISO_9001-kleurJ. den Boer is in het bezit van ISO 9001, dit is een internationale norm voor kwaliteitsmanagement. Geheel conform deze standaard staat ons kwaliteitsbeleid op papier en is dit beleid bekend bij alle medewerkers. Door middel van heldere procedures en voorschriften kunnen wij onze klanten steeds meer kwaliteit bieden. Omdat procedures (zorg, beheersing en borging) geen garantie bieden voor een kwalitatief goed product en ook de betrokkenheid van onze klanten en medewerkers hierin een zeer belangrijke rol spelen gaan wij uit van de versimpelde weergave;

ISO 9001 betekent:

  • zeg wat je doet
  • doe wat je zegt
  • bewijs het

ISO 9001 certificaat JdB-Reductum

VCA**

VCA**Veilige werkomgeving en -omstandigheden zijn belangrijk voor iedereen, zowel voor vaste werknemers als tijdelijke arbeidskrachten. J. den Boer is in het bezit van het VCA** certificaat. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om veiliger te werken en het aantal ongevallen te verminderen. Met het VCA** Certificaat tonen wij aan dat wij veiligheid, gezondheid en milieu beheersen tijdens het uitvoeren van onze werkzaamheden en verhogen wij het veiligheidsbewustzijn bij onze medewerkers.

VCA** certificaat J. den BoerVCA certificaat Reductum

BRL SIKB 7000 (protocollen 7001, 7003)

Keurmerk-Bodembeheer-SIKB-zwartVoor het uitvoeren van bodemsaneringen is J. den Boer gecertificeerd volgens de BRL SIKB 7000 Wij werken volgens een nauwkeurige procedure om te zorgen dat het werken met en in verontreinigde grond (7001) en baggerspecie (7003),  conform regelgeving wordt uitgevoerd. Wij hebben alle kennis over verontreiniging en methoden om deze aan te pakken conform de geldende wetgeving.

BRL Certificaat J. den Boer: Certificaat BRL SIKB 7000 protocol 7001 – 7003

ISO 14001:2015

J. den Boer is in het bezit van ISO 14001, dit is een internationale norm voor milieumanagement. Geheel conform deze standaard staat ons milieumanagementbeleid op papier en is dit beleid bekend bij alle medewerkers. Door middel van heldere procedures en voorschriften dragen wij zorg voor structurele aandacht aan onze milieuprestaties in de bedrijfsvoering.

ISO 140001 certificaat J. den Boer – Reductum

Veiligheidsladder niveau 3

Veilig werken en het verhogen van veiligheidsbewustzijn zijn thema’s die bij steeds meer bedrijven onder de aandacht komen. J. den Boer stuurt daarom aan op bewust veilig handelen. Dit is een bewustwordingsmethode waarbij we als organisatie gericht aan de gang gaan met het verbeteren van het veiligheidsbewustzijn en -gedrag. In maart 2023 hebben we niveau 3 behaald.

Certificaat veiligheidsladder niveau 3