People, Planet, Profit

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) is een vorm van ondernemen gericht op economische prestaties (profit), met respect voor de sociale kant (people), binnen de ecologische randvoorwaarden (planet).

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is al jaren onlosmakelijk verbonden met de bedrijfsvoering van Aannemingsbedrijf J. den Boer B.V., het zit in ons DNA. Ons doel ten aanzien van de samenleving is dat deze ons herkent en respecteert omdat wij ons verantwoord opstellen ten aanzien van de wetten van onze samenleving, de democratische grondbeginselen, het milieu en de energievoorraden. Klimaat verandering baart ons zorgen, we moeten met elkaar doelgericht werken aan een betere en meer duurzame wereld.

Als hulpmiddel om het duurzame beleid op het gebied van CO2-reductie vorm te geven hebben wij gekozen voor toepassing van het CO² Prestatieladder  model, niveau 5.