Opdracht voor project Geertjesgolf

Binnenkort gaan wij starten met de uitvoering van het project Geertjesgolf. Dit project, met een doorlooptijd van 15 jaar, behelst in hoofdzaak het afgraven, afvoeren en verwerken van 3,7 miljoen m3 afdekkende klei en het zandwingereed maken van het terrein voor onze opdrachtgever Nederzand BV, een samenwerkingsverband van industriezandproducenten. Uit de vrijkomende grond worden keramische klei […]

Lees meer

Nieuw aangenomen project: Millingerwaard

De aanbesteding van het project “Herinrichting Millingerwaard: Sloop en sanering bedrijfsterrein Kekerdomse Duin”, een project van Staatsbosbeheer, is gewonnen door Aannemingsbedrijf J. den Boer. Door de combinatie van een passende aanneemsom met een zeer goed gewaardeerd EMVI plan kwamen wij als winnaar uit de bus.  In dit project verzorgen wij zowel de engineering als de […]

Lees meer