Opdracht voor project Geertjesgolf

Binnenkort gaan wij starten met de uitvoering van het project Geertjesgolf. Dit project, met een doorlooptijd van 15 jaar, behelst in hoofdzaak het afgraven, afvoeren en verwerken van 3,7 miljoen m3 afdekkende klei en het zandwingereed maken van het terrein voor onze opdrachtgever Nederzand BV, een samenwerkingsverband van industriezandproducenten.

Uit de vrijkomende grond worden keramische klei en dijkenklei (erosieklasse 1 en 2) door ons vermarkt en toegepast. Met de niet vermarktbare grond wordt de na de zandwinning ontstane plas verondiept en worden de oevers en omgeving ingericht.

Verdere info over Geertjesgolf vindt u hier

Invalid Displayed Gallery