Opdrachtgever: Provincie Gelderland/Waterschap Rivierenland

Project
In opdracht van de Provincie Gelderland en Waterschap Rivierenland gaan we in het natuurgebied de Bruuk nabij Groesbeek de afvoer van kalk- en basenrijk kwelwater verminderen door de bestaande watergangen te bekleden met leem/klei en een aantal watergangen verplaatsen naar de randen van het plangebied.
De voeding van dit kwelwater is van levensbelang voor het in stand houden van de bijzondere natuur in de Bruuk.
Bij diverse aanliggende percelen zullen door de waterstandsverhoging ook mitigerende werkzaamheden plaatsvinden.

Locatie
Het projectgebied is gelegen in en rondom Natura2000-gebied De Bruuk in de gemeente Berg en Dal. Het gebied ligt ten zuidoosten van het dorp Groesbeek, ten zuiden van het dorp De Horst en ten noordoosten van het dorp Breedeweg. Ten oosten van het gebied ligt het Reichswald (Duitsland). De volgende wegen lopen door of langs het werk:

 • Bruuk
 • Ashorst
 • Lage Horst
 • Plakse weg
 • Hogewaldseweg

Werkzaamheden

Aannemingsbedrijf voert de onderstaande werkzaamheden voor het project uit:

 • Verwijderen en afvoeren van groenvoorzieningen
 • Verwijderen en vervangen van duikers
 • Aanbrengen klei/leembekleding in bestaande watergangen
 • Ontgraven nieuwe watergangen rondom het projectgebied
 • Verkleinen bestaande watergangen
 • Aanbrengen duikers, beschoeiingen en taludbekleding
 • Afvoer van overtollige grond
 • Aanbrengen beplanting
 • Aanbrengen hekken en rasters
 • Uitvoeren mitigerende werkzaamheden op diverse particuliere percelen rondom de Bruuk.

Het totale grondverzet voor bovenstaande werkzaamheden bedraagt ca 100.000 m3

Communicatie

Begin november komt er een presentatie beschikbaar over de werkzaamheden en ook een speciale projectapp. Meer informatie hierover volgt.
Mocht u vragen of meldingen hebben dan kunt u ons bereiken op het mailadres debruuk@jdenboer.nl

Planning
Medio november 2020 gaan we starten met de uitvoeringswerkzaamheden. De oplevering vindt plaats uiterlijk november 2021.