Bedrijfsovername

Op 3 mei 2016 zijn de Den Boer bedrijven overgenomen door Verboon Maasland. Door de overname door dit familiebedrijf dat in 1951 is opgericht, is de continuïteit van de Den Boer bedrijven gewaarborgd.  Verboon Maasland is actief als hoofdaannemer in de Grond- Weg- en Waterbouw. Zij zijn gespecialiseerd in baggeren, natuurtechnisch grondwerk, (natte) bouwkuipen voor tunnels en parkeergarages, bodemsaneringen, kadeverbeteringen, damwanden en beschoeiingen, rioleringen enzovoorts. Met deze overname breidt Verboon Maasland zowel haar werkregio als haar activiteiten uit.

De vertrouwde namen Aannemingsbedrijf J. den Boer, Transportbedrijf Reductum en Op- en overslagbedrijf J. den Boer blijven behouden, evenals ons eerste aanspreekpunt, operationeel directeur Marinus Robbemondt.

Het kantoor, de werkplaats en de op- en overslag worden samengevoegd op één locatie: De Tollewaard, Marsdijk 9 te Lienden.