Afruimen kleidek en riviergebonden natuurontwikkeling in gemeente Maas en Waal.

In de gemeente Maas en Waal wordt in het uiterwaardengebied tussen de dorpen Dreumel en Alphen een nieuwe zandwinlocatie aangelegd. Daarnaast wordt in een groot deel van het gebied riviergebonden natuur ontwikkeld. Bij het afruimen van het kleidek komen grote hoeveelheden civieltechnische en keramische klei vrij.

Verkoop klei
De vrijgekomen civieltechnische klei van verschillende erosieklassen wordt in de markt gebracht onder een BRL9335-2 certificaat.  Leverantie kan plaatsvinden per schip of as. Aannemingsbedrijf J. den Boer kan tevens een totaaloplossing bieden door de klei tevens te vervoeren en op locatie te lossen en verwerken.

Website: www.overdemaas.com