In Winssen is in 2016 het project Geertjesgolf gestart. Dit is een zandwin- en herinrichtingsproject van Winruimte Geertjesgolf B.V. Een organisatie die de belangen behartigd van 5 producenten die zand en grind vermarkten.

Sinds 2017 zijn we bij dit project betrokken. Wij werken aan het ontzandingsgereedmaken van Geertjesgolf – het wingebied dat bestaat uit circa 300 hectare. In dit gebied vermarkten wij zo’n 2,7 miljoen klei, wat bijvoorbeeld gebruikt kan worden voor dijkverzwaringen (erosie 1 en 2), de keramische industrie en dakpannenfabrieken. Een project waar o.a. onze ervaring met zandwinproject Over de Maas goed van pas komt.

Westplas, transportzone en voorhaven

Geertjesgolf bestaat uit een binnendijkse winlocatie (Westplas), transportzone en voorhaven. In de Westplas vindt de winning en ontwatering van het opgezogen bodemmateriaal plaats. Om dit vervolgens uit de Westplas te transporteren naar de voorhaven, is een 2 kilometer lange transportband aangelegd. De voorhaven ligt aan de Waal en is speciaal voor de verwerking van dit gewonnen zand aangelegd. Voor het aanleggen van de Westplas en voorhaven wordt in totaal zo’n 3.700.00 m3 afdekgrond verwijderd. Deze afdekgrond wordt deels in depot gezet, deels verwerkt in een nabijgelegen plas en grotendeels vermarkt.

Beperking van overlast

Belangrijk bij dit project is dat het uitgevoerd wordt met zo min mogelijk overlast voor de omgeving. Om die reden hebben we binnen het eigen werkgebied een weg aangelegd. Hierdoor belasten we het lokale verkeersnet niet. Ook organiseren we een jaarlijkse buurtbarbecue, met mensen die binnen een bepaalde straal van het gebied wonen.

Win-win situatie

Het project in wingebied Geertjesgolf loopt nog tot 2031. Een mooi samenwerkingsverband met een duidelijke win-win situatie, omdat het de betrokken partijen in staat stelt om de grondstoffen zo rendabel mogelijk weg te zetten.