Aannemingsbedrijf J. den Boer heeft een eigen op- en overslagafdeling aan de Rijn in Lienden. Hier kunnen verschillende bouw- en afvalstoffen worden opgeslagen, bewerkt en verhandeld. Het terrein met een oppervlakte van 20.000 m² heeft een opslaghal van 1.300 m² en een eigen werkplaats. De opslaghal en een groot deel van het buitenterrein is voorzien van een gecertificeerde vloeistofdichte vloer.

Acceptatie
De volgende bouw- en afvalstoffen worden geaccepteerd op het opslagterrein:

 • grond (achtergrondwaarde)
 • grond (wonen)
 • grond (industrie)
 • grond (onbekende klasse)
 • puin
 • diverse granulaten
 • asfalt (niet teerhoudend)
 • asfalt (teerhoudend)
 • baggerspecie
 • asbesthoudende grond
 • bouw- en sloopafval

(Tijdelijke) Opslag
Ons vloeistofdichte terrein is uitmate geschikt om partijen grond en andere bouw- en afvalstoffen (tijdelijk) op te slaan.  Indien mogelijk worden de partijen vervolgens weer in de markt gebracht.