Klei verkoop
Op verschillende locaties in Nederland beheert Aannemingsbedrijf J den Boer grote hoeveelheden klei voor civieltechnische toepassing, ook wel Dijkenklei genoemd. Deze klei van verschillende erosieklassen is geschikt voor onder andere toepassing in dijken, kades, oeververdediging, bodemafdichting en andere toepassingen in de grond-, weg, en waterbouw. De klei wordt geleverd conform de eisen van het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) en onder BRL 9335 certificaat. Wij verzorgen ook het transport van de klei naar de toepassingslocatie, zowel per as als per schip.

PFAS 

Sinds medio 2019 is PFAS en de daaraan gerelateerde stoffen een groot probleem in Nederland. Wij hebben op diverse locaties in Nederland klei, (erosiebestendigheidsklasse 1,- 2,- en 3), grond en zand op voorraad welke PFAS, PFOS, PFOA en GenX  vrij zijn. Deze grond is vrij toepasbaar (AW2000).

Bouwstoffenhandel
Naast kleihandel kan Aannemingsbedrijf J den Boer snel en flexibel diverse bouwstoffen, zoals zand en menggranulaat, leveren. Door goede relaties in de markt en het beheer van eigen depots kunnen wij voor scherpe tarieven bouwstoffen aanbieden. Samen met ons transportbedrijf en overslagmaterieel kunnen wij een totaaloplossing bieden voor diverse leveringen van klein tot groot, over land en over water.

Kleivoordijken.nl

Neem ook eens een kijkje op kleivoordijken.nl