In de buurt van Rosmalen bij ´s Hertogenbosch  is een grote hoeveelheid vrijgekomen klei in depot gezet. In opdracht van gemeente ´s Hertogenbosch brengt Aannemingsbedrijf J. den Boer deze grond weer in de markt. De klei is uitermate geschikt voor civieltechnische toepassingen (Erosieklasse 1, 2 of 3).