In Kekerdom wordt een belangrijke stap gezet in het Ruimte voor de Rivier project ‘Uiterwaardvergraving Millingerwaard’. Eind mei zijn wij, in opdracht van Staatsbosbeheer, gestart met de sloop en sanering van het bedrijfsterrein van De Beijer BV. Daardoor kan de hoofdgeul als onderdeel  van een stelsel van geulen in de Millingerwaard worden gegraven.

De nieuwe inrichting van de Millingerwaard geeft de Waal meer ruimte bij hoog water. Waar eind 2017 de hoofdgeul met een drempel op de Waal aansluit, ligt nu nog het bedrijfsterrein van De Beijer BV, een bedrijf dat is gespecialiseerd in de productie, handel en overslag van bouwstoffen, zoals zand en verschillende soorten steen. Op de overkapping van de oude steenfabriek met de karakteristieke schoorsteen na, verdwijnen alle gebouwen. Waar de geul komt, worden puin, plaatselijk asbest en eventuele andere vervuilingen verwijderd. Het hoger gelegen deel van het terrein, rond de steenfabriek, wordt ingericht als hoogwatervluchtplaats voor het vee dat het natuurgebied Millingerwaard begraast.

In het werk moet rekening worden gehouden met de bedrijfsvoering van De Beijer BV. Daarnaast wordt de aanleg van de geul door een andere aannemer uitgevoerd. Goed raakvlakmanagement, planningsmanagement en een uitgekiende werkwijze zijn daarom van groot belang. Aannemingsbedrijf J. den Boer BV heeft bij de aanbesteding hoog gescoord op deze punten, net als op de milieukundige aanpak van de sanering.

Meer informatie over de uiterwaardvergraving en het natuurgebied Millingerwaard vindt u op de projectenwebsite van Ruimte voor de Rivier en op de website van Staatsbosbeheer.