Opdrachtgever: Provincie Gelderland

 Veilig fietsen op de N833

Dagelijks rijden er zo’n 6.300 motorvoertuigen over de N833, een provinciale weg tussen Buurmalsen en Culemborg. De toegestane snelheid op de weg is 80 km/uur, maar in werkelijkheid is de gemiddelde snelheid 96 km/uur. Hartstikke gevaarlijk voor fietsers, want de weg heeft geen vrijliggende fietspaden. Hierdoor zijn er in het verleden al veel ongelukken gebeurd. Hoog tijd dus om hier iets aan te doen.

In opdracht van de Provincie Gelderland zijn we samen met Dostal Wegenbouw uit Vorden bezig met reconstructiewerkzaamheden aan deze weg. Onze verantwoordelijkheid is de realisatie van de onderbouw voor het vrijliggende fietspad en het vergraven van watergangen.

Zettingsgevoelig gebied

Een uitdagende opdracht, want de N833 ligt in zettingsgevoelig gebied. Hierdoor is de kans op nazakking van het nieuwe fietspad groot. Dit hebben we opgelost door gebruik te maken van licht ophoogmateriaal in de vorm van Agrex.

Korte doorlooptijd

Ook hebben we te maken met een beperkte werkruimte en een ambitieuze planning. Door slim en doordacht te werk te gaan, hebben we een korte doorlooptijd gerealiseerd en de beperkte werkruimte optimaal kunnen gebruiken. Hierdoor kunnen we nu goed doorpakken en liggen we op schema.

Communicatie met omwonenden

Wij zijn met deze werkzaamheden begonnen in mei 2021, maar het project liep al sinds 2019. Deze vertraging werd opgelopen door vergunningen en het verleggen van kabels en leidingen. Door deze vertraging aan de voorkant van het project, werd natuurlijk ook het geduld van de omwonenden getest. Daarom was het extra belangrijk om goed met hen te communiceren en mee te denken. Zo zit er aan de weg bijvoorbeeld een boerderijwinkel. Hier hebben we bebording neergezet om de winkel goed bereikbaar te houden.

Kortom, een mooi project waardoor fietsers straks veilig van Buurmalsen naar Culemborg kunnen fietsen.