In opdracht van Rijkswaterstaat Oost-Nederland wordt door Aannemersbedrijf Tebezo als hoofdaannemer met Aannemingsbedrijf J. den Boer als onderaannemer de tweede fase van het grondwerk uitgevoerd voor een project in het uiterwaardengebied aan de zuidoever van de Waal ter hoogte van Ewijk, de Ewijkse Plaat. Dit project ‘Symbiose tussen veiligheid en natuur’ legt de focus op het combineren van de twee doelen hoogwaterbeheersing en natuurontwikkeling in het uiterwaardenbeheer.

Door ontgraving van 98.000 m³ bodemmateriaal en verwijdering van 8 ha bos/struweel/ruigte worden een geul gecreëerd. In 2011 is een deel van het werk uitgevoerd, gekoppeld aan de verbreding van de A50 Ewijk‐Valburg. Om de geulen te laten functioneren moet nog 35.000 m³ tot 50.000 m3 grond worden weggehaald om de geulen te laten functioneren. Een deel van het werk wordt uitgevoerd onder BRL SIKB 7000 protocol 7003.