Opdrachtgever: Gemeente Geldermalsen

Project
In de gemeente Geldermalsen wordt de 2e fase van woningbouwproject “De Plantage” ontwikkeld. Ten behoeve van de realisatie hiervoor wordt het terrein bouwrijp gemaakt. Dit wil zeggen de aanleg van de riolering, bouwwegen en diverse waterpartijen. De gemeente Geldermalsen heeft voor deze werkzaamheden een nationale aanbesteding volgens de onderhandse procedure uitgeschreven.
Aannemingsbedrijf J. den Boer voert in onderaanneming van de hoofdaannemer Gebr. Van Kessel Wegenbouw B.V. diverse werkzaamheden uit t.b.v. het grondwerk.
Tevens zullen we voor de afvoer van de overblijvende grond zorgen.

Locatie
Het project is gelegen tussen de Rijksstraatweg, Bentickshof en Blankertseweg. 

Werkzaamheden
Onze werkzaamheden zullen bestaan  uit:
+ Verwijderen en afvoeren van groenvoorzieningen
+ Ontgraven van voorbelastingen
+ Ontgraven van cunetten
+ Ontgraven van waterpartijen
+ Afvoer van overtollige grond
+ Leveren en verwerken van zand voor zandbed
+ Leveren en verwerken van menggranulaat

Het totale grondverzet voor bovenstaande werkzaamheden bedraagt ca 95.000 m3

Planning
Medio februari 2018 is gestart met de uitvoeringswerkzaamheden. De oplevering vindt plaats 2 juli 2018.