Verbreding rijksweg en aanleg extra brug

De A50 tussen Ewijk en Valburg wordt verbreed naar 2 x 4 rijstroken. Alle bestaande kunstwerken worden aangepast en er wordt een extra brug aangelegd. Ook de knooppunten Valburg en Ewijk worden aangepast. Rijkswaterstaat heeft de opdracht gegund aan Combinatie Waalkoppel. Combinatie Waalkoppel v.o.f. is een combinatie van de aannemers Mobilis, Aannemingsmaatschappij Van Gelder en Dywidag Bau. Aannemingsbedrijf J. den Boer verzorgt in opdracht van Aannemingsmaatschappij Van Gelder het grondwerk en de leverantie van het ophoogmateriaal.