Als onderaannemer van InfrA2 heeft Aannemingsbedrijf J. den Boer het al het grondwerk uitgevoerd voor het project A2 Rondweg ’s-Hertogenbosch. Tussen de Maas en knooppunt Vught is de volledige A2 verbreed en zijn alle op- en afritten aangepast. Zand en overige bouwstoffen zijn via de Maas aangevoerd en met een losponton gelost onder de Maasbrug. Hierdoor zijn de transportafstanden zo kort mogelijk gehouden.