In opdracht van Waterschap Rivierenland wordt een grote hoeveelheid klei afgevoerd uit het gebied rondom Almkerk. De klei is bestemd voor diverse dijkverbeteringsprojecten, waaronder dijkverbetering Amer – Donge. Het doel van het project is een vlakke waterberging te creëren. Ook de sloten worden verbreed en voorzien van natuurvriendelijke oevers. Dit verbetert de waterkwaliteit en zorgt voor een gezonde leefomgeving voor planten en dieren.