In Tiel wordt bedrijventerrein Medel uitgebreid. Aannemingsbedrijf J. den Boer B.V. is als onderaannemer verantwoordelijk voor het grondwerk. Naast het grondwerk voor het bouwrijp maken, worden bestaande watergangen gedempt en nieuwe watergangen gegraven. Tevens wordt rondom het perceel een grondwal van gewapende grond gemaakt.