J. den Boer en Reductum gecertificeerd voor CO2 Prestatieladder

Met ingang van 23 augustus 2017 zijn aannemingsbedrijf J. den Boer en transportbedrijf Reductum gecertificeerd voor de CO2 prestatieladder op niveau 3. Lees verder op onze pagina CO2 Prestatieladder

Lees meer

Viertal nieuwe kippers voor Reductum

Deels ter vervanging en deels als uitbreiding heeft Reductum geïnvesteerd in 4 nieuwe kippers. Omdat niet alle transportwerkzaamheden in het terrein plaatsvinden maar regelmatig ook alleen op verharding of rijplaten wordt gereden, is deze keer gekozen voor zogenaamde 10×4 kippers.  De keuze is gevallen op de Volvo FMX 10×4 in widespread uitvoering en met een 460 pk Euro 6c […]

Lees meer

Opdracht voor project Geertjesgolf

Binnenkort gaan wij starten met de uitvoering van het project Geertjesgolf. Dit project, met een doorlooptijd van 15 jaar, behelst in hoofdzaak het afgraven, afvoeren en verwerken van 3,7 miljoen m3 afdekkende klei en het zandwingereed maken van het terrein voor onze opdrachtgever Nederzand BV, een samenwerkingsverband van industriezandproducenten. Uit de vrijkomende grond worden keramische klei […]

Lees meer

Mobiele weegbrug

Om van de te transporteren materialen de hoeveelheid te kunnen vaststellen, hebben we geïnvesteerd in een mobiele weegbrug. Deze geijkte weegbrug wordt onder andere toegepast bij kleileveringen per as. De weegbrug wordt nabij het kleidepot geïnstalleerd en elke kippervracht wordt gewogen, zodat exact bekend is hoeveel ton er is geleverd. Door de weegbrug op locatie […]

Lees meer